KILTAYHTEISTYÖ


Pohjankankaan Tykistökillan matka 

Pohjankankaan Tykistökilta järjestää matkan Keski-Eurooppaan 15. - 25.3.2018.

Porin prikaatin killan jäsenillä on myös mahdollisuus osallistua matkalle.

Tarkemmat tiedot: Matti Soini, puh. +358 45 8514148 tai mattitj.soini@gmail.com


Tarkempi matkaohjelma
© Porin prikaatin kilta ry 2016